[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Warszawie – 2013

[sygnatura ukryta] - Postanowienie WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Krajewska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2013r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. S.A. w R. na pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2013r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości należności postanawia: odrzucić skargę. UZASADNIENIE Skarżąca spółka reprezentowana przez pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z [...] lutego 2013r. w przedmiocie ustalenia wysokości należności pieniężnej w wysokości 50% kwoty zgłoszonej przez H. S.A. w spisie wierzycieli złożonym w Sądzie Rejonowym P. w P. w wysokości 173.248,58 zł. Pełnomocnik w treści skargi wyjaśnił, iż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odmówił na mocy wyżej wskazanego pisma uwzględnienia zgłoszonej przez skarżącego należności ponad kwotę 346.497,16 zł. z tytułu zawartej z upadłym dłużnikiem H. S.A. umowy z [...] października 2012r. nr [...] na realizację inwestycji pod nazwą: "[...]". Zdaniem autora skargi doszło do naruszenia przez organ przepisów prawa tj. - art. 6 pkt ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaliczka

1   -   której powinno nastąpić określenie wysokości zaliczki, gdyż jest to czynność materialno-techniczna w postaci wypłaty zaliczki na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę

2   -   wymagane złożenie wniosku o wypłatę zaliczki dla powstania obowiązku jej wypłaty

3   -   się przez organ z wypłaty zaliczki, która zdaniem pełnomocnika skarżącego została

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28