[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2014

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Tomasz Zawiślak (spr.), Sędzia WSA - Dorota Mydłowska, Sędzia WSA - Michał Sowiński, Protokolant specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi G. S. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych oddala skargę UZASADNIENIE Przedmiotem skargi złożonej przez Gminę S. (dalej: skarżąca lub beneficjent) jest decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego (dalej: Minister) nr [...] z [...] października 2013 r. utrzymująca w mocy decyzję Marszałka Województwa [...] (dalej: Marszałek) nr [...] z [...] lipca 2013 r., która określiła przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania w wysokości 114.543,81 zł wraz z odsetkami. W dniu [...] września 2009 r., skarżąca, jako Lider Projektu zawarła umowę o dofinansowanie projektu: "[...]" z Województwem [...] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższy projekt skarżąca realizował w partnerstwie z: Gminą K., [...] Ośrodkiem Kultury, S., S., S. oraz F.. Okres jego realizacji przypadał pomiędzy dniem 1 lipca 2009 r. a dniem 31 sierpnia 2012 r. W wyniku ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   Prawo do wymierzenia korekty po stronie organu pojawia się z chwilą

2   -   że korekta finansowa nie stanowi kary i jest wyliczeniem kwoty uznanej

3   -   z twierdzeniem, że korekta stanowi karę umowną. Mając na uwadze wszystko powyższe

+6 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28