[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2014

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Warszawie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Mirosława Pindelska, Sędzia WSA - Izabella Janson (spr.), Sędzia WSA - Krystyna Madalińska-Urbaniak, Protokolant st. specjalista - Sylwia Wojtkowska-Just, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi Gminy ... na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ... listopada 2013 r. nr ... w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych; oddala skargę UZASADNIENIE Przedmiotem skargi z dnia 27 grudnia 2013 r. (data nadania) wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Gminę ... (dalej także: Gmina, strona, beneficjent, skarżąca), jest decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ... listopada 2013 r. nr ... utrzymująca w mocy decyzję Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (dalej: MJWPU) z dnia ... września 2013 r. o nr ... którą określono przypadającą do zwrotu przez Gminę ... kwotę ... zł (wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych), stanowiącą część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, przekazanego na podstawie umowy z dnia ... grudnia 2012 r. Zaskarżona ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca sam sobie wystawił referencję

1   -   z tym istnieje możliwość, aby wykonawca sam sobie wystawił referencje, jeżeli jest jednocześnie zlecającym i

2   -   z tym istnieje możliwość, aby wykonawca sam sobie wystawił referencje jeżeli jest jednocześnie zlecającym i

3   -   uznając, że firma rzeczywiście mogła wystawić referencje sama sobie. Sąd dostrzegł, że ustanawiając warunek

+26 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28