[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Poznaniu – 2015

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Poznaniu SENTENCJA Dnia 03 lutego 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirella Ławniczak ( spr.) Sędziowie WSA Beata Sokołowska WSA Walentyna Długaszewska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2015 roku przy udziale sprawy ze skargi Gminy W. na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] lutego 2014r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu w ramach umowy o dofinansowanie projektu oddala skargę UZASADNIENIE Decyzją numer [...] z dnia [...] marca 2013 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [...], działając na podstawie art. 207 ust. 1, ust. 1 pkt 2 oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, art. 104 w zw. z art. 107 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego (dalej Kpa) i art. 27 ust. 1 pkt 6a ustawy - O zasadach prowadzenia polityki rozwoju (u.z.p.p.r), art. 61 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 60 pkt 6 , art. 67 ustawy - O finansach publicznych (dalej u.f.p), § 10 pkt 6 Porozumienia z 1 października 2007 roku w sprawie realizacji Priorytetu III "Środowisko przyrodnicze" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz umowy Nr [...] z [...] września 2010 r. o ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmniejszenie zakresu zamówienia

1   -   warunków udziału w postępowaniu oraz zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia na etapie zaproszenia do złożenia ofert w stosunku do zakresu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania nie

2   -   uchybień w toku postępowania. Możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku nie uzyskania środków

3   -   oczywiście niedopuszczalne jest zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu zamówienia w stosunku do treści oferty

+82 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28