[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 18 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 czerwca 2015 r. przez wykonawcę Nasze Zdrowie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Policji przy udziale wykonawcy Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie, przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża Komendę Główną Policji i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr [słownie: piętnastu tysięcy złotych, zero groszy] uiszczoną przez Nasze Zdrowie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Komendy Głównej Policji na rzecz Nasze Zdrowie Nasze Zdrowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 18 600 zł 00...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   komisji [obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie]. Cena oferty brutto będzie wyliczona na

2   -   prezentowane w zakresie uznania za rażąco niską ceny jednostkowej potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w

3   -   tym konkretnym bezspornym stanie faktycznym rażąco niska cena jednostkowego towaru sprzedanego w pakiecie, który

+37 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28