[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015

Sygn. akt KIO 1155/15 Sygn. akt KIO 1156/15 Sygn. akt KIO 1162/15 WYROK z dnia 13 lipca 2015 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Marta Polkowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniach 12 czerwca 2015 roku, 18 czerwca 2015 roku, 23 czerwca 2015 roku, 25 czerwca 2015 roku oraz 2 lipca 2015 roku odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 1 czerwca 2015 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie COMARCH S.A. z siedzibą w Krakowie (pełnomocnik) oraz COMARCH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (sygn. akt KIO 1155/15) B. w dniu 1 czerwca 2015 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie AMG.net S.A. z Siedziną w Łodzi (pełnomocnik) oraz Bull SAS z siedzibą w Les Clayes sous Bois, Francja, oraz DahliaMatic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 1156/15) C. w dniu 1 czerwca 2015 roku przez wykonawcę Capgemini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 1162/15) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy udziale: A. (sygn. akt KIO 1155/15): − wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   złożenia wyjaśnień w zakresie kalkulacji ceny. Zwrócić także należy uwagę że: cena jednostkowa HP za punkt funkcyjny jest po wielokroć rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum COMARCH za punkt funkcyjny jest rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest po wielokroć rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa ASSECO za punkt funkcyjny jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z

2   -   przez Zamawiającego, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum AMG za roboczodzień jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z

3   -   Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

+141 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28