[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 15 maja 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2015 r.w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2015r. przez wykonawcę AtendeMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiatowe Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie, przy udziale wykonawcy EuroSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie badania i oceny ofert z zastosowaniem wobec dokumentu załączonego na stronie 72 oferty Przystępującego trybu przewidzianego w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (wezwanie do uzupełnienia dokumentu) lub w art. 26 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (do wyjaśnień - w celu ustalenia, że dokument zamieszczony na stronie 72 oferty Przystępującego jest faktycznie wydrukiem ze strony internetowej http://www.videocardbenchmark....

Przykładowe fragmenty dla hasła wysłał mailem

1   -   nadać 131 stron faksem, następnie wysłał je mailem. Przystępujący uzupełnił dokumenty w wymaganym

2   -   przewidzianej rozporządzeniem (przed upływem terminu wysłał dokumenty ,,zwykłą" pocztą elektroniczną - bez

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28