Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2015-05-18, KIO 897/15

Sygn. akt: KIO 897/15 WYROK z dnia 18 maja 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2015 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" Przemysłówka sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia Konsorcjum: Warbud S.A., GTM Bâtiment SAS oraz SICRA ILE DE France orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Kujawsko - Pomorskim Inwestycją Medycznym sp. z o.o. wprowadzenie następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: • uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokumenty stanowiące inwentaryzację stanu istniejącego modernizowanych pięter II - V; • uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokument stanowiący harmonogram udostępnienia pięter i powierzchni z dyslokacją pacjentów i oddziałów; • w cz. II Rozdział ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy

1   -   odstąpienia od Kontraktu w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, przy czym za "wielokrotne" Zamawiający uznaje dwukrotne uiszczenie zapłaty, co nie spełnia kryterium "wielokrotności

2   -   odstąpienia od Kontraktu w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Przy czym, "przez wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy strony rozumieją co najmniej dwu dokonanie takiej zapłaty na rzecz dowolnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy". Odwołujący wskazał, że wprowadzenie możliwości

3   -   nadanie jej następującego brzmienia: "[przez wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy strony rozumieją co najmniej czterokrotne dokonanie takiej zapłaty na rzecz dowolnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy" (żądanie nr 33). W cz

+54 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28