Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2015-05-18, KIO 897/15

Sygn. akt: KIO 897/15 WYROK z dnia 18 maja 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2015 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" Przemysłówka sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia Konsorcjum: Warbud S.A., GTM Bâtiment SAS oraz SICRA ILE DE France orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Kujawsko - Pomorskim Inwestycją Medycznym sp. z o.o. wprowadzenie następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: • uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokumenty stanowiące inwentaryzację stanu istniejącego modernizowanych pięter II - V; • uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokument stanowiący harmonogram udostępnienia pięter i powierzchni z dyslokacją pacjentów i oddziałów; • w cz. II Rozdział ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28