[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2015

orzeczenie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie [sygnatura ukryta] SC Enterprise Focused Solutions SRL WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 16 kwietnia 2015 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dostawy - Specyfikacja techniczna - Zasady równego traktowania i niedyskryminacji - Obowiązek przejrzystości - Odwołanie do wyrobu określonej marki - Ocena równoważnego charakteru wyrobu oferowanego przez jednego z oferentów - Zaprzestanie produkcji wyrobu referencyjnego W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunia) postanowieniem z dnia 21 marca 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 6 czerwca 2014 r., w postępowaniu SC Enterprise Focused Solutions SRL przeciwko Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, TRYBUNAŁ (piąta izba), w składzie: T. von Danwitz, prezes izby, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász i D. Šváby (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: M. Szpunar, sekretarz: A. Calot Escobar, rozważywszy uwagi przedstawione: - w imieniu rządu austriackiego przez M. Fruhmanna, działającego w charakterze pełnomocnika, - w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Nicolae i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28