[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 29 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Marta Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2015 r. przez odwołującego - Comarch Polska SA w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Województwo Łódzkie w Łodzi przy udziale wykonawcy Sygnity S.A. w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu powtórzenie badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego, jako niepodlegającej odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych w zakresie obsługiwanych formatów plików i synchronizacji kalendarzy; 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Województwo Łódzkie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego - Comarch Polska SA tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Województwa Łódzkiego na rzecz odwołującego Comarch Polska SA...

Przykładowe fragmenty dla hasła pliki brak możliwości otworzenia pliku

1   -   między innymi"), - co do formatów plików - to w innych miejscach oferty wskazano możliwość wykonywania skanów bezpośrednio - strona 207

2   -   Apple i Windows, a także możliwości zapisów formatów plików jpg, jpeg i tif. 2

3   -   1.23 Koncepcji opisywał wszystkie pliki, które można załączyć do systemu za pomocą operacji na plikach oprogramowania, możliwość dołączenia plików do danej sprawy. Natomiast pkt

+30 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28