Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2015-01-29, KIO 83/15

Sygn. akt KIO 83/15 WYROK z dnia 29 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Marta Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 stycznia 2015 r. przez odwołującego - Comarch Polska SA w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Województwo Łódzkie w Łodzi przy udziale wykonawcy Sygnity S.A. w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu powtórzenie badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego, jako niepodlegającej odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych w zakresie obsługiwanych formatów plików i synchronizacji kalendarzy; 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Województwo Łódzkie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego - Comarch Polska SA tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Województwa Łódzkiego na rzecz odwołującego Comarch Polska SA...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28