Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2015-01-16, KIO 2708/14, KIO 2717/14, KIO 2720/14, KIO 2723/14 premium

Sygn. akt: KIO 2708/14 Sygn. akt: KIO 2717/14 Sygn. akt: KIO 2720/14 Sygn. akt: KIO 2723/14 WYROK z dnia 16 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Członkowie: Piotr Kozłowski Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 i 14 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 grudnia 2014 r. przez wykonawców: A. Valoriza Servicios Medioambientales S.A. ul. Juan Esplandiuu 11-13 28007 Madryt, reprezentowany przez radcę prawnego P. L. Kancelaria Aval-Consult Sp. p. ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk (sygn. akt: KIO 2708/14); B. konsorcjum firm w składzie: Astaldi S.p.A. ul. G.V. Bona 65, 00156 Rzym lider konsorcjum; TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia; TIRU S.A., adres do korespondencji: Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa (sygn. akt: KIO 2717/14); C. Czysta Energia Gdańsk Sp. z o.o. ul. Chorzowska 50, 41-121 Katowice (sygn. akt: KIO 2720/14); D. ITPOK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Rynek 39/40 50-142 Wrocław (sygn. akt: KIO 2723/14); w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, przy udziale przystępujących do postępowań odwoławczych wykonawców: ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28