powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 10 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2014 r. przez wykonawcę L. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Budowlany "RENOMAX" w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie przy udziale wykonawcy A. Z., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZAB- BUD A. Z. w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność Zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 Prawa zamówień publicznych, i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 2. Kosztami postępowania obciąża Centrum Onkologii Instytut im. Marii ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.