powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 listopada 2014 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "GENEO" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce w postępowaniu prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "MARK-BUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "GENEO" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr. (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.