powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 10 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 listopada 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H. SASMAN A. S. w Luboniu i Roberta Woźniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo Handlowy Robert Woźniak w Poznaniu, w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ro. Z., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NZOZ ,,ERMED: R. Z. w Łochowie i R. B., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ,,AGAMED" Transport Medyczny R. B. w Bydgoszczy zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.