Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-12-04, KIO 2404/14

Sygn. akt: KIO 2404/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Luiza Łamejko Jolanta Markowska Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 4 grudnia 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 listopada 2014 r. przez TRADEX SYSTEMS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Koncept spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie oraz ORTI B. spółki komandytowej w Lublinie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego postanawia: 1. odrzucić odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża TRADEX SYSTEMS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w Krakowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr [słownie: piętnastu tysięcy złotych, zero groszy] uiszczoną przez TRADEX SYSTEMS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28