powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Luiza Łamejko Jolanta Markowska Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 4 grudnia 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 listopada 2014 r. przez TRADEX SYSTEMS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Koncept spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie oraz ORTI B. spółki komandytowej w Lublinie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego postanawia: 1. odrzucić odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża TRADEX SYSTEMS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w Krakowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.