powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 28 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego 14 listopada 2014 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Impel Cleaning sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych dla potrzeb Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu oraz podległych placówek terenowych na terenie województwa wielkopolskiego (nr postępowania OP 2310-6/2014) prowadzonym przez zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Impel Cleaning sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i zalicza w poczet kosztów postępowania ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.