Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-11-14, KIO 2240/14

WYROK z dnia 14 listopada 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie, w dniu 12 listopada 2014 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 października 2014 roku przez wykonawcę Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie w Alejach Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa przy udziale wykonawcy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 180, 02-486 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Nakazuje Zamawiającemu odtajnienie Wykazu wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia wraz z dokumentami składanymi na potwierdzenie należytego ich wykonania oraz nakazuje odtajnienie pisma wykonawcy Sygnity A.S. z dnia 14 października 2014 roku zatytułowanego: Wyjaśnienia w następujących częściach: str.1...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28