powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt [sygnatura ukryta] Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 31 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 października 2014r. przez odwołującego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Cegielniana 25; 43-300 Bielsko-Biała w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Traugutta 30/30 A; 26-600 Radom przy udziale wykonawcy - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie sp. z o.o. ul. Górny Bór 31 a; 43-430 Skoczów, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. oddala odwołanie Sygn. akt [sygnatura ukryta] 2. kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.