Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-10-30, KIO 2136/14

Sygn. akt: KIO 2136/14 WYROK z dnia 30 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 października 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PLESMAR Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów w Warszawie przy udziale wykonawcy Skanska Spółka Akcyjna w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Miastu Stołecznemu Warszawa Dzielnicy Wilanów w Warszawie - dokonanie unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia czynności wykluczenia z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PLESMAR Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA w Warszawie i dokonanie ponownej oceny ofert 2. kosztami postępowania obciąża Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicę Wilanów w Warszawie i: 2.1. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28