Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-10-29, KIO 2108/14, KIO 2112/14 premium

Sygn. akt: KIO 2108/14 Sygn. akt: KIO 2112/14 WYROK z dnia 29 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2014 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 października 2014 r.: A. przez konsorcjum firm w składzie: Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02- 326 Warszawa, Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa (sygn. akt: KIO 2108/14); B. konsorcjum firm w składzie: Atos IT Solutions and Services Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa; GTS Poland Sp. z o. o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (sygn. akt: KIO 2112/14); w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Państwową Inspekcję Pracy, Głównego Inspektora Pracy, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, przy udziale wykonawców: 1. konsorcjum firm w składzie: Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa zgłaszających przystąpienie po stronie odwołującego w sprawie sygn. akt: KIO 2112/14), 2. konsorcjum firm w składzie: Netia S.A.; Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.; Timsi Sp. z o.o., ul. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28