Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-10-21, KIO 2095/14

Sygn. akt KIO 2095/14 Sygn. akt: KIO 2095/14 POSTANOWIENIE z dnia 21 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Paweł Puchalski wobec cofnięcia w dniu 21 października 2014r. r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 października 2014 r. przez odwołującego: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Szpital Solec Sp. z o.o. ul. Solec 93; 00-382 Warszawa postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 3. kosztami postępowania obciąża GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) uiszczoną przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9; 02-583 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28