[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2008

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Luiza Łamejko Ewa Marcjoniak Protokolant: Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 04.03.2008r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agnieszka Sroka, 42-622 Świerklaniec, ul. Polna 72 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 protestu z dnia 30.01.2008r. przy udziale XXX zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego XXX po stronie odwołującego się oraz XXX - po stronie zamawiającego*. orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agnieszka Sroka, 42-622 Świerklaniec, ul. Polna 72 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4064 zł 0gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe Agnieszka Sroka, 42-622 Świerklaniec, ul. Polna 72, 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: XXX) przez XXX na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28