[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2008

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 3 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Stanisław Sadowy Protokolant: Magdalena Pazura wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy/po otwarciu rozprawy* w dniu 29.02.2008r. odwołania/odwołań* wniesionego/wniesionych* przez Securitas Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 21 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7 protestu z dnia 04.02.2008r. przy udziale XXX zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego się oraz XXX po stronie zamawiającego* postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze 2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Securitas Polska Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 21 kwoty 18 000 zł 0 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego/uiszczonych* wpisu/wpisów* i zasądzić na rzecz koszty postępowania w kwocie 0 zł 0 gr (słownie: XXX)1. 3. kosztami postępowania obciąża XXX i nakazuje2: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28