[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 5 marca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk - Mazuś Członkowie: Izabela Niedziałek Małgorzata Rakowska Protokolant: Magdalena Sierakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03.03.2008 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stolarczyk Mirosław PUH, Metz Aerials GmbH & Co. KG, Kielce, ul. Ściegiennego 268a, od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn, Olsztyn, ul. Niepodległości 16 protestu z dnia 07.02.2008r. orzeka 1 . Oddala odwołanie. 2.Kosztami postępowania obciąża Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stolarczyk Mirosław PUH, Metz Aerials GmbH & Co. KG, Kielce, ul. Ściegiennego 268a i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4064 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Stolarczyk Mirosław PUH, Metz Aerials GmbH&Co KG, Kielce, ul. Ściegiennego 268a. 2) dokonać wpłaty kwoty 3714 zł 70 gr (słownie: trzy tysiące siedemset czternaśie złotych ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28