Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-10-13, KIO 2027/14

Sygn. akt: KIO 2027/14 WYROK z dnia 13 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 września 2014 r. przez wykonawcę: Z. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - PPUH ENTERPRISE Z. W., ul. Krótka 3, 42-202 Częstochowa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: Z. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - PPUH ENTERPRISE Z. W., ul. Krótka 3, 42-202 Częstochowa, 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego: Z. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - PPUH ENTERPRISE Z. W., ul. Krótka 3, 42-202 Częstochowa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Z. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - PPUH ENTERPRISE Z. W., ul. Krótka 3, 42-202 Częstochowa na rzecz ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28