powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: KIO 1987/14 Sygn. akt: KIO 2000/14 Sygn. akt: KIO 2002/14 WYROK z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Beata Pakulska Andrzej Niwicki Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2014 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 26 września 2014 r. przez wykonawcę - EXATEL S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa (sygn. akt KIO 1987/14); B. w dniu 26 września 2014 r. przez wykonawcę - GTS Poland Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (sygn. akt KIO 2000/14); C. w dniu 26 września 2014 r. przez wykonawcę - Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (sygn. akt KIO 2002/14), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Pocztę Polską S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, przy udziale wykonawcy - GTS Poland Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawach o sygn. akt: KIO 1987/...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   i w rażący sposób narusza równość stron stosunku zobowiązaniowego. Pomimo zawieszenia świadczenia

2   -   nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej w wysokości równej dwukrotnemu miesięcznemu

3   -   ryzyko wykonawcy jak również naliczenie kary umownej co prowadzi do naruszenia równowagi kontraktowej stron. h) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

+34 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.