powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

WYROK z dnia 22 września 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie, w dniu 18 września 2014 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 września 2014 roku przez wykonawcę TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szyszkowej 34, 02-285 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Gdańsku, ulica Subisława 5, 80-354 Gdańsk przy udziale: A. SAFEGE S.A., Parc de l Ile 15/27 rue du Port, 92000 Nanterre zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczego po stronie Odwołującego, B. WS Atkins-Polska Sp. z o.o., 00 - 203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, C. Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., 03 - 215 Warszawa, ul. Jagiellońska 88, B.51 BC/36 zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczego po stronie...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.