powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 16 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 września 2014 r. przez wykonawcę - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, przy udziale wykonawcy - M. B., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą M. A. B. Top-Med, ul. E. Sczanieckiej 7/7, 93-342 Łódź, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr(słownie: piętnaście tysięcy złotych...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.