powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 24 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Członkowie: Izabela Kuciak Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 września 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: "N.R." Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych "FLORA" Sp. z o.o., ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa przy udziale: A. wykonawcy D. A. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PARTNER D. A., ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, B. wykonawcy SITA Polska Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.