powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 5 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Członkowie: Robert Skrzeszewski Marek Szafraniec Protokolant: Łukasz Liskiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 sierpnia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Konsorcjum DIRINGER&SCHEIDEL POLSKA Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław i PREUSS PIPE REHABILITATION POLSKA Sp. z o.o., ul. Leśna 1, 43-170 Łaziska Górne w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dla M. St. Warszawy S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane ABM Sp. z o.o., ul. Władysława Orkana 65/1, 51-153 Wrocław, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.