powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 4 września 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2014 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 sierpnia 2014 roku przez Odwołującego: SYGNITY Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, przy udziale: A. wykonawcy: DahliaMatic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, B. wykonawcy: IT.expert Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.