[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: KIO1669/14 WYROK z dnia 27 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 sierpnia 2014 r. przez Odwołującego -A. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pan A. G. "MIDPOL-INVESTMENT" z siedzibą w Tokarni (32-436), Tokarnia nr 509, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Budynków Komunalnych, os. Złotej Jesieni 14, 32-436 Kraków, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego - A. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pan A. G. "MIDPOL-INVESTMENT" z siedzibą w Tokarni (32- 436), Tokarnia nr 509i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego - A. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pan A. G. "MIDPOL- INVESTMENT" z siedzibą w Tokarni (32-436), Tokarnia nr 509tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący status wykonawcy

1   -   czym upatrywał utraty przez Odwołującego statusu wykonawcy, i w konsekwencji - uprawnienia do

2   -   iure et facto utratę przez skarżącego statusu wykonawcy. Należy zauważyć, że przepis art

3   -   uzależnił posiadania przez dany podmiot statusu wykonawcy od okoliczności, czy jest on

+32 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28