powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 20 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Katarzyna Brzeska Justyna Tomkowska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 sierpnia 2014 r. przez wykonawcę H. Cegielski - Fabrykę Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. w Warszawie przy udziale wykonawcy ZPS sp. z o.o. w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę H. Cegielski - Fabrykę Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w Poznaniu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę H. Cegielski - Fabrykę...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.