Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-07-22, KIO 1384/14 premium

Sygn. akt: KIO 1384/14 WYROK z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lipca 2013 r. przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: CompFort Meridian Polska Sp. z o.o., Devoteam S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, przy udziale Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: INGRIFO Sp. z o.o. Sp. k, Sevenet S.A., ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu odtajnienie części oferty Wykonawcy konsorcjum firm: INGRIFO Sp. z o.o. Sp. k, Sevenet S.A. od strony 69-85 (tj. wykazu wykonanych usług, referencji, wykazu osób, formularza cenowego) 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa i: 2.1. zalicza w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28