powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 14 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 czerwca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agencja Poszanowania Energii i Usług Energetyczno - Górniczych ENMAG - EG Sp. z o.o., OPA Bytom Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom w postępowaniu prowadzonym przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., Al. J. a Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie - Zdrój przy udziale OPA - CARBO Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów, zgłaszającego przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agencja Poszanowania Energii i Usług Energetyczno - Górniczych ENMAG - EG ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.