powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 10 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 czerwca 2014 r. przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Dekoracji Sp. z o.o., ul. Dekerta 43, 30-703 Kraków, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: Zakład Projektowo Usługowy "RADIX" Sp. z o.o., SITA Małopolska Sp. z o.o., Ciepłownicza 15, 31-574 Kraków, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Dekoracji Sp. z o.o., ul. Dekerta 43, 30-703 Kraków i: 2.1. zalicza w poczet ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.