powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 9 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2014 r. przez Odwołującego - B. K. , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Komunalnych B. K. , ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, przy udziale Wykonawcy - A. G. , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. ADAGON A. G. , ul. Opiełki 14, 42-286 Koszęcin, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - B. K. , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Komunalnych B. K. , ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin, i: 2.1...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.