powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 7 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 czerwca 2014 r. przez Odwołującego - Medtronic Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-041), przy ul. Ostrobramskiej 101, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, przy udziale wykonawcy - Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego - Medtronic...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.