powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Członkowie: Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 czerwca 2014 r. przez wykonawcę W. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych W. W. , ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszowice w postępowaniu prowadzonym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka, ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę W. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych W. W. , ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszowice i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę W. W. prowadzącego ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.