powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Jolanta Markowska Lubomira Matczuk - Mazuś Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 25 czerwca 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 czerwca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. J., ul. Żytnia 15/22, 01-014 Warszawa, WB Electronics S.A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica w postępowaniu prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa, postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą kwotę uiszczonego wpisu na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia KenBIT ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.