powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 18 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 18 czerwca 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 czerwca 2014 r. przez wykonawcę SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Maya 1 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Politechnikę Rzeszowską z siedzibą w Rzeszowie, Al. Powstańców Warszawy 12 z udziałem wykonawcy Globalskills spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Saperów 57/1 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Maya 1 i : 2.1.zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500zł. 00 gr. (...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.