Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-06-26, KIO 1169/14

Sygn. akt: KIO 1169/14 WYROK z dnia 26 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Piotr Kozłowski Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 czerwca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Babcock Noell GmbH, Alfred Nobel Strasse 20, 97080 Wϋrzburg, Niemcy (lider konsorcjum) i Bilfinger Infrastructure S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa reprezentowanych przez: radcę prawnego prof. dr hab. P. D. oraz R. S. z Kancelarii Jara & Partners Sp. k., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Babcock Noell GmbH, Alfred Nobel Strasse 20, 97080 Wϋrzburg, Niemcy (lider konsorcjum) i Bilfinger Infrastructure S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa reprezentowanyych przez: radcę prawnego prof. dr hab. P. D. oraz R. S. z Kancelarii Jara & Partners Sp. k., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28