powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 23 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Magdalena Cwyl w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2014 r. przez odwołującego Kapsch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola przy udziale wykonawcy ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26, 31-056 Kraków zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie: 1) unieważnienia czynności unieważnienia postępowania; 2) ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczone przez odwołującego...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.