[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 11 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2014 r. w Warszawie odwołania z dnia 28 maja 2014 r. wniesionego przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo- wo-Usługowe Komart Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Tonsmeier Południe sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kokotek 33, 47-100 Ruda Śląska [pełnomocnik] i [2] Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. K. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie: 1) unieważnienia czynności uznania oferty odwołującego za złożoną po terminie; 2) unieważnienia postępowania. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Miasto Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła 1074/14

1   -   Sygn. akt: KIO 1074/14 WYROK z dnia 11 czerwca

2   -   Gliwicach. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt: KIO 1074/14 U z a s a

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28