Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-05-05, KIO 775/14

Sygn. akt: KIO 775/14 POSTANOWIENIE z dnia 5 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 5 maja 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 kwietnia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - Strabag Rail Polska Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o, VIAMONT DSP a.s., PKP Energetyka S.A., Thales Polska Sp. z o.o., ul. Kępińska 2, 51-132 Wrocław, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Towarowa 74, 03-734 Warszawa, postanawia: 1. odrzucić odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -Strabag Rail Polska Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o, VIAMONT DSP a.s., PKP Energetyka S.A., Thales Polska Sp. z o.o., ul. Kępińska 2, 51-132 Wrocław i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - Strabag Rail Polska Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o, VIAMONT DSP a.s., PKP Energetyka S.A., ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28