powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt [sygnatura ukryta] Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 29 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 kwietnia 2014 r. przez odwołującego JADAR Hurtownia Motoryzacyjna D………. S………. Spółka Jawna ul.3 Maja 157; 41-500 Chorzów w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109; 31-571 Kraków orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie odrzucenia oferty odwołującego i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nakazuje powtórzenie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty odwołującego po uprzednim wyjaśnieniu złożonych ofert zarówno odwołującego jak i wykonawcy wybranego w zakresie ich zgodności co do zaoferowanych części zamiennych samochodowych w formularzach cenowych ofert z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. kosztami ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.