powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 30 kwietnia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2014 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2014 roku przez Odwołującego - MCX Telecom Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu, tj. Gminie Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd: 1.1 unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, 1.2 unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego: MCX Telecom Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa z postępowania oraz odrzucenia jego oferty, 1.3 dokonanie czynności ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego: MCX Telecom Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa; 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Gminę Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, 2....

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.