powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

WYROK z dnia 24 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2014 r. przez wykonawcę L………. T…………, prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SAN-MET L……….. T…………Technika Grzewcza, Sanitarna i Gazowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Nakielski, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 2. kosztami postępowania obciąża Powiat Nakielski, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.